Çitil Avukatlık Ortaklığı

Gayrimenkul hukukunun kapsamını taşınmazlar ve bu taşınmazları konu alan hukuki ilişkiler oluşturur. Çitil Avukatlık Ortaklığı’nın uzman avukatları müvekkillerine gayrimenkule ilişkin yönetim ve her türlü ihtilaflarında hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği sağlamaktadır.

Gayrimenkul Hukuku kapsamında sunduğumuz hizmetlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Gayrimenkuller için satış sözleşmesinin kurulması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi
 • Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde aracılık edilmesi
 • Gayrimenkulün tapu incelemesi
 • Gayrimenkulün hukuki durumunun araştırılması
 • Kat karşılığı inşaat ve satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi veya bu sözleşmelerden kaynaklı dava açılması ve takibi
 • Tapu tescil davaları
 • Satış vaadi sözleşmesine aykırılıktan dolayı açılan davalar
 • Mülkiyet hakkına dayalı olarak istihkak ve müdahalenin meni davaları
 • Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)
 • Projelerin çevre ve imar mevzuatına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi
 • İnşaat izni ve ruhsatlandırma için gerekli işlemler
 • Kamulaştırmada idari makamlar nezdinde kamulaştırma işlemlerinin takibi
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • İpotek tesisi ve takibi
 • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
Paylaş: